Ciekawostki

Zakazane zawody dla kobiet na całym świecie

Zakazane zawody dla kobiet w różnych krajach świata

Ciekawe pomysły /. Niewiarygodne fakty W dzisiejszym świecie walka z dyskryminacją płciową staje się z każdym dniem coraz bardziej aktywna. Społeczność światowa i różne organizacje feministyczne ze wszystkich sił starają się osiągnąć równe prawa dla kobiet we wszystkich sferach ludzkiego życia. Jednak biorąc pod uwagę klimat polityczny, poglądy religijne, kulturę i inne czynniki, w różnych krajach świata istnieje zakaz nauki danego zawodu przez płeć piękną. Przyjrzyjmy się bliżej, które kraje odbierają kobietom prawo do wyboru pożądanego zawodu.


Historia zakazu

Jak podano w uzasadnieniu do przyjętego w latach 40. w ZSRR dekretu, dotyczącego listy zawodów zakazanych dla płci żeńskiej, miał on na celu ochronę życia i zdrowia kobiet, gdyż to one są protoplastkami rasy ludzkiej. Tuż po upadku ZSRR wszystkie nowo powstałe państwa przyjęły identyczne w treści jak ich radzieckie poprzedniczki dekrety zakazujące kobietom pracy w odlewniach, przemyśle metalurgicznym, chemicznym, elektrycznym, górniczym i innych. W sumie zakazem objęto ponad 450 zawodów.


Kraje WNP

i Azji Centralnej

Kraje WNP i Azji Centralnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i inne) nadal zabraniają kobietom podejmowania takich zawodów jak nurek, strażak, inżynier metra, kierowca ciężarówki, spawacz, murarz i wiele innych. Istnieją ograniczenia w dopuszczeniu płci pięknej do pracy pod ziemią, a także do pracy przy wydobyciu gazu i ropy, w budownictwie i ślusarstwie. Poszczególne rządy obiecały zastosować się do zaleceń ONZ i znieść te dyskryminujące zakazy lub przynajmniej uprościć niektóre z nich.


Europa, Stany Zjednoczone i Kanada

Kraje te są liderami w walce z dyskryminacją ze względu na płeć lub jakiekolwiek inne przesłanki, dlatego nie ma w nich zawodów zakazanych dla płci pięknej. A żeby pracować w pożądanym zawodzie, wystarczy mieć odpowiednie wykształcenie i niezbędne kwalifikacje. Ograniczenia dotyczą tylko kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie wolno im pracować w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zagrażać życiu i zdrowiu matki lub dziecka. Wszystkim kobietom zabrania się również noszenia dużych ciężarów. Z powodu tego ograniczenia kobiety we Francji mają zakaz pracy jako ładowacze, kurierzy czy listonosze.


Chiny

W tym kraju nie ma zawodów zakazanych dla kobiet, z wyjątkiem górnictwa. System edukacji nie pozwala jednak kobietom studiować górnictwa, żeglugi, inżynierii, pirotechniki i innych zawodów, w których panują niebezpieczne warunki. Okoliczność ta uniemożliwia im w ogóle zajmowanie jakichkolwiek stanowisk, gdyż nie posiadają niezbędnych kwalifikacji.


Kraje Ameryki Łacińskiej W

Argentynie kobiety nie mogą pracować jako maszyniści, ładowacze, strażacy, w przemyśle alkoholowym czy przy produkcji szkła. Nie wolno im również pracować przy materiałach wybuchowych ani pracować z materiałami łatwopalnymi, palnymi lub żaroodpornymi.

W Peru, Chile i Brazylii kobietom zakazuje się również pracy w górnictwie, prowadzenia autobusów i prac sanitarnych.

Na Kubie kobiety są wykluczone z najwyższych stanowisk w rządzie i finansach.


Bliski W

schód W krajach islamskich, które są najbardziej religijnie przestrzegane na Bliskim Wschodzie, kobietom zabrania się nie tylko pracy bez zgody mężów, ale także studiowania bez ich zgody. Wszystkie zawody sprzeczne z ich wiarą są zakazane. W Arabii Saudyjskiej kobietom zabrania się pracy jako taksówkarzom i gdziekolwiek wymaga się od nich prawa jazdy, bo po prostu nie wolno im go mieć.


W

Egipcie kobietom nie wolno pracować w zawodach niebezpiecznych lub uciążliwych, nie wolno im też pracować wieczorem lub w nocy w żadnym innym zawodzie. Na Madagaskarze kobiety nie mogą wykonywać pracy w nocy w branżach wytwarzających energię elektryczną. Zabronione są prace związane z produktami poligraficznymi, takie jak produkcja, magazynowanie czy sprzedaż. Powodem tego jest obecność w tych produktach toksycznych materiałów.Staraliśmy się pokazać, że mimo dużego postępu w zapobieganiu dyskryminacji kobiet w zakresie ich prawa do wyboru zawodu, nadal istnieje wiele krajów, które zabraniają sprawiedliwej połowie społeczeństwa swobodnego wyboru zawodu i jego wykonywania.
Omów artykuł Powiedz znajomym: Subskrybuj magazyn:
  • Czytaj także
  • Komentarze
Zobacz również